Wat kan ik voor u betekenen:

 • Ouderavonden
  Geregeld ben ik onderweg om o.a. namens ouderavond.nl een bijeenkomst in VVE, PO of VO te verzorgen. Een aantal thema’s zijn: jongeren en social media, (cyber)pesten, veilig internet, mediawijsheid, etc.
  Tevens zal ik tijdens het onderwijsfestival2032 de ouderavonden verzorgen.
  Ook bied ik voor ouders van de allerjongsten een ‘app-parade’ aan; welke apps zijn nou wel en niet geschikt voor kinderen en welke voeren terecht de naam ‘educatieve app’?


 • Workshops
  Ik ben een veelgevraagd workshopleider en ik werk voor diverse opdrachtgevers. De onderwerpen waar ik workshops over kan geven zijn o.a.: sociale media in de klas, mediawijsheid, tools (vul je gereedschapskist met apps), cyberpesten, onderwijs op afstand, flipping the classroom, 21st century skills, T-Pack, tablets (met nadruk op iPads), digitale portfolio’s, mediarijk en mediawijs lesgeven, etc. Ik lever maatwerk, passend bij de organisatie (VVE-PO-VO-MBO-HBO) en bij de beginsituatie.


 • Trainingen
  Altijd maatwerk, afgestemd op de behoeftes van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever. Ik maak gebruik van afwisselende werkvormen en de bijeenkomsten zijn variabel qua inhoud. Ik heb trainingen verzorgd waarbij de docenten in 3 bijeenkomsten verdieping kregen in het gebruik van sociale media in het onderwijs, met de nadruk op ICT in de klas.
  Mediarijk en mediawijs lesgeven is ook een training die ik meermaals heb mogen uitvoeren. Ik besteed in mijn workshops en trainingen ook altijd nadrukkelijk aandacht aan het inzetten van ICT en media bij de onderbouw en kleuters en denk ook ‘outside the box’, zodat ook docenten lichamelijke opvoeding of koken iets mee kunnen nemen dat ze letterlijk morgen kunnen toepassen.


 • Gastlessen
  In de klas, met leerlingen in zowel het PO als VO, aan de hand van prikkelende filmpjes in gesprek en/of discussie over de online jongere. Daarbij is de insteek niet ‘hoe hoort het’, maar ‘hoe zou jíj dat doen?’ Hierbij worden de leerlingen serieus genomen en benaderd als expert. Het is immers hún wereld waar we het over hebben.


 • Verandertrajecten
  Ter inspiratie zijn korte workshops op bijvoorbeeld een studiedag uitstekend, maar wanneer er grote verschillen zijn binnen de organisatie wanneer het gaat over ICT-gebruik, dan is een intensiever, langduriger traject soms wenselijk. Ik heb ervaring in het begeleiden van een team dat zich bezig hield met een scholings- en verandertraject waarin de nadruk lag op het leren lesgeven met en het implementeren van ICT en media in het onderwijs. Hierbij kon ik insteken op de verschillende startniveaus van de betrokkenen en ook kon ik omgaan met de gevoelens van weerstand die er heersten. 


 • Coaching-on-the-job
  Wanneer ik docenten mag begeleiden zodat ze vaardiger worden in het inzetten van ICT en media in het onderwijs is de eerste vraag die ik altijd stel: ‘Waar heb jíj behoefte aan? Hoe kan ik je helpen?’ Bij coaching on the job voer ik passend onderwijs in praktijk uit. Bijna alle docenten hebben een ander instapniveau en de vragen die er leven zijn vaak ook heel divers. Domme vragen bestaan niet en de gouden regel is dan ook: ‘Ik ben er voor je, je mag en kunt alles aan me vragen!’


 • Prowise Presenter
  Ik ben gecertificeerd train-de-trainer (brons-zilver-goud) om leerkrachten te kunnen trainen in het gebruik van de software Prowise Presenter. Ik kan in deze trainingen de didactische meerwaarde van het digibord voor het voetlicht brengen. Het gaat verder dan alleen een knoppencursus. Ook laat ik hierin zien hoe een leerkracht interactief kan lesgeven met behulp van het digibord en andere devices die in het lokaal aanwezig zijn.

 • Methode-implementaties
  In mijn vorige baan had ik te maken met de meeste methodes voor taal en rekenen die in het basisonderwijs worden gebruikt. Ik heb me in alle methodes verdiept en kan ze daardoor uitstekend met elkaar vergelijken en heb de lijnen en uitgangspunten volkomen helder. Ik kan u adviseren welke methode het beste bij de wensen van de school past en een scholingstraject aanbieden zodat de methode voor de docenten die ermee moeten gaan werken geen geheimen meer heeft.


 • Speel je Wijs
  De methodiek Speel je Wijs gaat uit van de koppeling tussen woordenschatonderwijs en dramatische vorming. Door deze twee vakgebieden met elkaar te combineren ontstaat een krachtige leersituatie waarin het leerrendement significant hoger wordt. Ik heb bij de auteur, Irma Smegen, een train-de-trainer opleiding gedaan en ik ben dus gecertificeerd om de training die hoort bij deze methodiek aan te bieden.