Naast mijn ZZP bestaan werk ik ook nog 2 dagen per week voor Marant Interstudie in Elst als adviseur onderwijsinnovatie. Een van de taken die ik daar heb, is onder andere het (mede) begeleiden van een groot iPad traject bij De Onderwijsspecialisten die op meerdere locaties (Voortgezet) Speciaal Onderwijs verzorgen.

Gisteren was ik op De Ommezwaai waar ik samen met Teamleider Alfred een experiment had bedacht om in de kleuterklas uit te voeren. We wilden bekijken hoe de motivatie van de kinderen zou zijn bij een soortgelijke opdracht, maar die dan op diverse manieren kon worden uitgevoerd. We zouden de kinderen met tangram/mozaïek aan de slag laten gaan in 3 variaties in een circuit-vorm.

Zo was er een activiteit ‘oldskool’ tangrammen, dus gewoon, met losse blokjes op een onderplaatje figuren leggen.
We hadden ook de app My Mosaic die op de iPad staat. De kinderen kennen deze app al, maar konden tot vandaag alleen de 2 gratis mozaïeken leggen. Voor de gelegenheid is de volledige versie van de app aangeschaft.
De laatste variant was oldskool tangrammen op een moderne manier. We gebruikten namelijk de Osmo. Dit materiaal bestaat uit een ‘base’, een standaard, en een spiegel die je over de camera van de iPad plaatst. Hierdoor wordt het tafelblad voor de base veranderd in een speelvlak. Het is de bedoeling om met echte tangramblokjes figuren na te leggen die op de iPad getoond worden. Door de spiegel ziet de app of het goed is en word je beloond met een visuele reactie en een geluidje.

IMG_0578

IMG_0575

Tijdens onze voorbespreking gaf de leerkracht aan dat de kinderen nieuwe dingen vaak erg spannend vinden en het soms moeilijk vinden om daar dan mee te gaan spelen. Deze kinderen, op cluster 4 onderwijs, vinden dingen die ze kennen en die voorspelbaar zijn vaak veiliger. Nieuwe dingen kunnen weerstand oproepen. Aan de andere kant vinden ze de iPad vaak wel heel erg leuk, dus het zou ook kunnen zijn dat ze direct enthousiast reageren op de Osmo.

Het laatste bleek het geval te zijn! De kinderen waren razend enthousiast en vonden het erg leuk om met de Osmo en de iPad te werken. Ook kinderen die nieuwe dingen heel erg spannend vinden en dat ook kunnen laten merken, gingen enthousiast aan de slag. Soms in eerste instantie wat afwachtend, omdat ze het materiaal nog niet goed kenden en niet precies wisten wat ze moesten doen, maar nadat ze dat eenmaal doorhadden, waren ze niet meer te houden. Binnen no time hadden sommige kinderen de hele ‘introduction to tangram’ uitgespeeld en begonnen aan het moeilijkere speldeel.

Wat ook opviel was dat de Osmo uitnodigde tot samenwerken. Samen kijken naar de vorm van een plaatje. Wat moet nu waar en welke blokjes hebben we nu nodig. Vooral de oranje parallellogram moet af en toe worden omgekeerd en dat zien valt niet altijd mee.

IMG_0597

Toch waren de kinderen ook taakgericht bezig met de ‘ouderwetse’ manier van tangrammen leggen en de iPad-app kon ook rekenen op enthousiasme, niet in de laatste plaats omdat er nieuwe voorbeelden waren ontgrendeld door de aankoop van de volledige versie. Wel moet worden opgemerkt dat de kinderen, zeker degenen die met de ouderwetse tangrammen bezig waren, intensief werden begeleid door de leerkracht. Het is interessant om dit experiment te herhalen wanneer de kinderen meer zelfstandig moeten werken.

IMG_0589      IMG_0593     IMG_0582

Een ander punt dat me opviel tijdens de observatie bij het werken met de Osmo was dat het voor sommige kinderen een uitdaging was om op het scherm te kijken en op tafel te werken. Dit vergt een ander soort oog-handcoördinatie dan het leggen van de figuren boven op een voorbeeldtekening of het werken op de iPad. Mooi om te zien dat ook deze uitdaging automatisch tot samenwerking leidde.

Enkele opvallende punten tijdens dit experiment waren:

  • De Osmo was nieuw. Dit kan een tweeledige uitwerking hebben; motivatieverhogend óf weerstandopwekkend. In dit geval was het zeer zeker motivatieverhogend.
  • De kinderen die met de Osmo aan het werk waren, waren de gehele tijd (ruim 5 minuten) taakgericht en betrokken bezig met hun materiaal. De kinderen die met de tangrammen en de iPad werkten, waren dit niet altijd.
  • De circuitvorm werkte erg goed.
  • De Osmo was voor sommige kinderen eerst wat spannend, maar toen de werking bekend was, erg leuk.
  • De Osmo stimuleerde samenwerken, de kinderen gingen dit als vanzelf doen.
  • Een kind uit de bovenbouw dat thee en koffie kwam brengen en zag waar de kleuters mee bezig waren, bleef direct geïnteresseerd staan kijken en vroeg aan de kleuters wat ze deden. Hij wilde er zelf ook wel mee spelen.

Er is uit deze korte observatie uiteraard geen wetenschappelijke data af te leiden, maar het was zeker interessant om te zien wat de uitwerking op een groep kinderen is.

We gaan dit experiment over een maand nogmaals herhalen, ik ben heel benieuwd wat we dan zullen gaan zien.
Vooralsnog kan ik wel de voorzichtige conclusie trekken dat de Osmo in deze situatie zeker een grote toegevoegde waarde had. Het spelen mét de iPad en toch handelend bezig zijn wordt perfect gecombineerd. Ook de juf gaf aan in de Osmo een prettige middenweg te zien tussen het vaak individuele werken op de iPad én het begeleid handelend werken dat zo belangrijk is in een (kleuter)klas.


De Osmo is te bestellen bij ictLESKISTEN.

One thought on “Experimenteren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *